al-Bar

[Arab] Yang Menjadi Sumber Kebaikan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi