al-Baqi

[Arab] Yang Berkekalan (satu daripada 99 nama Allah).

berkongsi