akwal

[Arab] (jamak bagi kaul) perkataan;
afal dan ~ perbuatan dan perkataan.

berkongsi