akut

berkenaan penyakit yang muncul dengan tiba-tiba, teruk keadaannya, dan agak singkat tempohnya:
leukemia ~.

berkongsi