al

[Arab] kata penentu (mendahului kata nama) yang bererti itu (terdapat pada perkataan seperti almarhum, alkisah, alhasil, albahri dan alalam).

Al simbol kimia bagi aluminium.

berkongsi