akulturasi

penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya lain:
selagi satu kebudayaan bertembung dengan satu kebudayaan yang lain, selagi itulah proses ~ dan asimilasi akan berlaku;

mengakulturasi menyerapkan unsur-unsur kebudayaan daripada sesuatu budaya kepada budaya lain:
TV berperanan ~ penonton-penontonnya.

berkongsi