akumen

kebolehan memahami, menilai, dan memutuskan sesuatu dengan cepat dan jelas, misalnya dalam soal perniagaan, kepintaran.

berkongsi