agenda

1. susunan perkara yang dikemukakan untuk dibincangkan (dalam mesyuarat):
mesyuarat berjalan lancar kerana ~ tersusun baik;

2. [arkaik] buku catatan.

berkongsi