agensi

1. organisasi perniagaan dan sebagainya yang mengendalikan sesuatu perkhidmatan:
~ pekerjaan;
~ pembantu rumah;

2. pejabat ejen;

3. organisasi pentadbiran kerajaan;
~ pelancongan

badan atau syarikat yang menyediakan perkhidmatan pelancongan tertentu, seperti menguruskan penempahan tiket pengangkutan, memberikan maklumat destinasi percutian dan sebagainya untuk orang ramai yang ingin melancong;
~ penarafan badan yang membuat penilaian tentang kedudukan, keutuhan kewangan dan sebagainya sesebuah syarikat, institusi, atau individu serta memberikan taraf kedudukan tertinggi, sederhana, atau terendah mengikut merit masing-masing.

berkongsi