administrasi

[Indonesia-Belanda] pentadbiran, tatausaha, pengurusan:
~ negara;
~ perniagaan.

berkongsi