administratif

[Indonesia-Belanda] yang berkaitan dengan pentadbiran;
hukuman ~ hukuman yang dikenakan oleh jabatan (tidak dipecat tetapi diturunkan pangkat atau dikenakan sesuatu hukuman lain).

berkongsi