acuh

peduli, mengambil berat, mengendahkan;
tak ~ tidak peduli;
~ tak ~ (hampir) tidak menunjukkan minat atau memberikan perhatian (kpada sesuatu), kurang peduli, endah tak endah:
sikap ~ tak ~ ini merugikan perjuangan kebangsaan;

mengacuhkan mempedulikan, mengendahkan, menghiraukan:
tidak ~ larangan orang tua-tua;

acuhan sesuatu yang diendahkan, sesuatu yang menarik minat atau perhatian;

ketidakacuhan sikap tidak mengendahkan sesuatu.

berkongsi