acum

mengacum
1. menghasut supaya bermusuhan dan sebagainya:
dicarinya akal untuk ~ adik-beradik itu supaya bermusuhan;

2. mengajak berkelahi, menentang:
~ lawan;

3. [Kedah] mengadu pada seseorang;

acuman
1. hasutan;

2. tentangan;

pengacum
1. penghasut;

2. penentang, orang yang menentang.

berkongsi