trengkas

kaedah menulis dengan cepat dengan menggunakan palitan-palitan yang mudah atau simbol-simbol lain sebagai menggantikan huruf, perkataan atau frasa:
ilmu ~ pengetahuan mengenai kaedah menulis dengan cepat, stenografi;
mengambil ~ membuat catatan sesuatu yang direncanakan (seperti surat dan sebagainya) dalam tulisan trengkas.

berkongsi