trend

arah aliran (gerakan dan sebagainya), perkembangan rentetan kejadian (amalan dan lain-lain) yang seolah-olah menuju ke suatu arah:
laporan Bank Negara menunjukkan ~ pelaburan swasta yang menurun dari setahun ke setahun.

berkongsi