transkrip

rekod (catatan) rasmi mengenai pencapaian dan kebolehan akademik seseorang pelajar (di maktab, universiti, dan sebagainya).

berkongsi