transito

[Indonesia-Belanda] lintasan pengangkutan barang-barang dagangan, transit;
pelabuhan ~ pelabuhan yang menjadi lintasan pengiriman barang-barang antara dua negeri;
perdagangan ~ perdagangan barang-barang yang terus dikirim ke tempat lain.

berkongsi