transitif

(Linguistik) kata kerja yang mempunyai penyambut (objek).

berkongsi