transkripsi

1. (penyediaan) skrip atau teks yang penuh atau lengkap berdasarkan catatan-catatan trengkas dan lain-lain atau daripada rakaman ucapan dan lain-lain;

2. penukaran bahan bertulis daripada sesuatu bentuk ke dalam bentuk lain (mis yang menggunakan sistem fonetik, huruf dalam abjad lain, dan lain-lain);
~ fonemik (Linguistik) transkripsi yang menggunakan lambang fonem, misalnya /pokok/ dan /nyanyi/;
~ fonetik
(Linguistik) transkripsi yang menggunakan lambang fonetik, misalnya [poko(];

mentranskripsikan membuat (menyediakan) transkripsi (sesuatu).

berkongsi