timbang

sama berat, imbang, timbal;
batu ~ benda yang digunakan untuk mengukur berat barang lain;
~ terima saling menerima, penyerahan dan penerimaan (tugas, jawatan, tanggungjawab, dan lain-lain);
~ tunai pembelian tunai;

setimbang
1. sama beratnya;

2. sama kedudukannya, setaraf (sedarjat, sepangkat, dan lain-lain):
manakan ~ anak raja dengan orang kebanyakan?;

3. seimbang, setimpal (hukuman, hadiah, dan lain-lain), sepadan, sebanding:
penghormatan yang diberi kepadanya ~ dengan jasanya kepada negara;

4. stabil (keadaan), tetap (tidak berubah-ubah):
keadaan tidak ~ dalam ekonomi Malaysia boleh disebabkan oleh turun naik harga getah dan bijih timah;

setimbangan sesuai dengan;

menyetimbangkan menjadikan setimbang (seimbang, sama berat, dan lain-lain);

kesetimbangan
1. perihal (keadaan) setimbang, keseimbangan;

2. ketenteraman (fikiran, perasaan, dan lain-lain), kestabilan (keadaan):
~ keadaan politik dan ekonomi;

bertimbang berimbang, bertimbal:
keuntungan itu ~ dengan kerugian; ~ rengka bertimbal rengka;
~ tanda bertukar tanda (ketika bertunang);
~ tunai (peribahasa) menjawab dengan tepat;

bertimbang-timbang berkira-kira atau berfikir-fikir (tentang buruk baik sesuatu):
Zainab takjub sendiri kenapa dia tidak ~ menerima sahaja segala pelawaan itu;

bertimbangan
1. berimbangan, berpadanan, berpatutan, bersesuaian;

2. bersambutan, berbalas-balas, saling bertukar;
~ kata berbalas-balas kata, jawab-menjawab;
~ pandang bertukar pandang, saling berpandangan;

~ rasa bertimbang rasa, bersimpati. ~ tanda bertukar tanda (sebagai tanda sudah bertunang);
~ taruh menyamakan taruh (taruhan);
~ terima menjalankan timbang terima (penyerahan dan penerimaan tugas dan lain-lain);

menimbang
1. menentukan (mengukur) berat sesuatu benda (dengan menggunakan dacing dan lain-lain):
pekedai itu ~ gula sebanyak yang dikehendaki pembelinya;

2. memikirkan (merenungkan) dengan teliti akan baik buruk sesuatu:
janganlah awak susahkan perkara saya itu, saya boleh ~nya sendiri;
~ perkara
meneliti (mengadili) perkara;

3. mengingat (akan), mengenang (akan), mengacuhkan, mengendahkan:
~ keadaan yang genting ini, tindakan harus diambil dengan tegas;
tahu ~ rasa

a) halus perasaan hatinya;
b) ada atau menaruh belas kasihan, berlaku adil;
~ sama berat (peribahasa) menghukum dengan adil;

timbang-menimbang
1. memikirkan baik-baik, meneliti atau mengkaji (cadangan, masalah, dan lain-lain), memikirkan berulang-ulang;

2. dengan memperhitungkan (mengingatkan) perasaan orang, menimbang rasa;

menimbangkan
1. menimbang;

2. = mempertimbangkan memikirkan untuk membuat kesimpulan (keputusan dan lain-lain):
kerajaan sedang ~ permintaan orang-orang yang berkehendakkantanah;
kepentingan orang lain harus juga dipertimbangkan;

3. menimbang untuk;

mempertimbangkan
1. memikirkan untuk membuat kesimpulan (keputusan dan lain-lain), menimbangkan;

2. memberikan untuk ditimbangkan, meminta untuk ditimbangkan:
peraduan novel itu dipertimbangkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka;

timbangan
1. imbangan, banding, tara;
~ badan (nyawa) kekasih;
~ kira-kira keterangan yang menunjukkan imbangan antara harta dan tanggungan, kunci kira-kira;
batu ~ = anak ~ batu menimbang, anak dacing;

2. alat untuk menimbang (seperti dacing dan lain-lain);

3. hasil menimbang, (ukuran) berat:
harga ditetapkan menurut berat ~ dacing;
kalau alat menimbang tidak baik, ~ yang tepat tidak akan diperoleh;

4. = pertimbangan fikiran (pendapat) yang memperhitungkan buruk baik dan lain-lain sesuatu:
undang-undang hanyalah membuat ~ yang adil dan saksama antara hak seseorang dengan hak awam;
bagaimana ~nya
apa pendapatnya (nasihatnya);
terserah kepada ~nya sendiri ia sendiri yang harus memikirkan dan memutuskannya;
~nya berat sebelah (peribahasa) tidak adil;

pertimbangan fikiran atau renungan mengenai buruk baik dan lain-lain sesuatu perkara (masalah dan lain-lain), sebagai dasar sesuatu keputusan (tindakan dan lain-lain), timbangan, perhitungan, perhatian (penelitian):
seseorang pemberita haruslah mempergunakan ~ sendiri untuk menilai sesebuah berita;
permohonan itu masih dalam ~ kerajaan
masih dalam perhatian (penelitian) kerajaan;
dewan ~ dewan penasihat;

penimbangan
1. perihal menimbang:
neraca kimia ini ialah sejenis alat penimbang yang terlalu tepat ~ nya;

2. tempat menimbang barang;

penimbang
1. orang yang tugasnya menimbang, tukang timbang;

2. orang yang mempertimbangkan (meneliti) perkara dan lain-lain, penasihat:
Tok Guru menjadi ~ dan Wan Derus menjadi ketua;

3. alat untuk menimbang berat sesuatu, timbangan:
selain daripada dacing digunakan juga alat ~ lain.

berkongsi