timbang rasa

perasaan kasih (belas kasihan, setuju, berkenan, dan lain-lain), simpati:
bantuan yang menandakan ~ terhadap orang-orang yang menderita;

bertimbang rasa menaruh (menunjukkan) timbang rasa (belas kasihan dan lain-lain), bersimpati, berlaku adil.

berkongsi