timbang tara

(Undang-undang) cara penyelesaian pertelingkahan di luar mahkamah melalui pihak ketiga yang telah dipersetujui oleh pihak yang bertelingkah;

penimbangtaraan penyelesaian sesuatu pertelingkahan oleh pihak ketiga yang dipersetujui oleh pihak yang bertelingkah;

penimbang tara pihak ketiga yang menyelesaikan sesuatu pertelingkahan:
perselisihan antara kesatuan pekerja dan majikan diselesaikan dengan menggunakan ~.

berkongsi