timbal

timbang, banding, imbang;
~ balik
a) pada kedua-dua bahagian (belah, pihak, dan lain-lain);
b) daripada kedua-dua pihak, saling mempengaruhi (menuntut, mencintai, dan lain-lain), balas-membalas (tindakan, kesan, dan lain-lain):
cara hidup dan keperluan hidup manusia mempunyai perhubungan ~ balik antara satu sama lain;
c) [arkaik] terbalik-balik, tunggang balik, terjungkir:
babi menggelupur ~ balik;

setimbal setimpal, seimbang, sepadan:
mereka akan sedia berkhidmat kalau diberi pembayaran yang ~ dengan kebolehan mereka;

kesetimbalan perihal (sifat atau keadaan) setimbal, keseimbangan, kesepaduan:
perlu ada ~ antara beban kerja dengan upah yang diterima oleh pekerja;

bertimbal
1. berpadanan (sama tarafnya dan lain-lain), berimbang;

2. pada kedua-dua belah (bahagian, pihak, sisi);
~ balik timbal balik;
~ jalan di kiri kanan jalan (berkenaan (dengan) pokok dan lain-lain);
~ rengka duduk di sebelah kiri dan kanan rengka supaya imbang;

bertimbalan
1. berimbangan (dengan), berpadanan (sama taraf atau kedudukannya dengan), beriringan:
maka Raja Melaka pun naik ke atas gajah berengka emas, ~ dengan Raja Muda;

2. = bertimbal-timbalan balas-membalas (pantun dan lain-lain), bersambutan;

menimbal, menimbali membuat supaya seimbang (sepadan dan lain-lain), mengimbangi, membanding-bandingi;

timbalan
1. penolong ketua dan lain-lain, naib:
~ ketua pengarang;
T~ Perdana Menteri;

2. imbangan, bandingan, tara, padanan;

penimbal pengimbang;
cadangan ~ (Ekonomi) cadangan (himpunan) bahan mentah untuk mengimbangkan (menstabilkan) harga bahan tersebut.

berkongsi