temu duga

1. tanya jawab antara majikan dengan pemohon kerja dan lain-lain, interviu;

2. [arkaik] tanya jawab antara pemberita dengan seorang tokoh politik dan lain-lain (untuk mendapat berita dan lain-lain), temu ramah, temu bual, wawancara, interviu;

bertemu duga bertanya jawab (antara pemohon kerja dengan majikan, antara wartawan dengan tokoh politik dan lain-lain):
bila-bila sahaja dia boleh datang ~ dengan penarik-penarik beca yang benar-benar tahan lasak itu;

menemu duga menyoal (pemohon kerja, tokoh politik, dan lain-lain), menginterviu:
lebih daripada seratus orang pemohon telah dipanggil untuk ditemuduga tetapi hanya tiga puluh orang sahaja yang terpilih;

penemu duga orang yang menemu duga (pemohon kerja dan lain-lain), penginterviu.

berkongsi