temu bual

temu ramah, wawancara, interviu;

bertemu bual bertemu ramah, berwawancara;

menemu bual menemu ramah, mewawancara, menginterviu:
wartawan-wartawan sedang ~ Perdana Menteri;

penemubual penemu ramah, pewawancara, penginterviu.

berkongsi