tempah

= wang ~ wang yang dibayar lebih dahulu (untuk membeli barang, upah membuat sesuatu, dan lain-lain), cengkeram:
tiap-tiap pemesan dikehendaki membayar ~nya;

menempah
1. memesan dengan memberi wang tempah, membeli atau menyatakan tujuan hendak membeli (barang, pakaian, dan lain-lain) dengan membayar cengkeram:
wang telah habis ~ peguam;
~ bidan
memesan bidan;

2. menyuruh membuat (pakaian dan lain-lain) dengan ukuran yang tertentu:
baju batik yang ditempah di kedainya banyak;

3. [kiasan] sengaja mencari (bahaya dan lain-lain):
orang itu sengaja ~ maut;

menempahkan menempah untuk seseorang;

tempahan
1. sesuatu yang ditempah (pakaian, peti, dan lain-lain), pesanan, lawan kodian:
baju ~;
kasut ~;

2. perihal menempah, pesanan:
mereka telah membatalkan ~ tiket kapal mereka;

penempahan perihal (perbuatan dan sebagainya) menempah, pemesanan (barang);

penempah orang yang menempah (memesan) barang, orang yang membuat tempahan.

berkongsi