tempang

1. cacat yang tetap pada kaki (kaki pendek sebelah dan lain-lain), capik, pincang:
segala rakyat kecil besar, tua muda, bongkok, ~ pun sekaliannya berkampunglah;

2. tidak sama panjang (kaki kerusi, meja, dan lain-lain):
kerusi itu ~ kakinya;

3. = tertempang-tempang incang-incut:
ketika pulang ia melihat Mahmud berjalan ~ dipapah oleh Ainon;

4. [kiasan] tidak seimbang, ada kekurangannya (cacatnya), berat sebelah, tidak adil, tidak betul (perjalanannya dan lain-lain):
bukan sedikit jumlah perempuan yang terjerumus ke liang kesengsaraan lantaran kesalahan masyarakat yang selalu ~ ini;
orang ~ jangan dicacat, ingat-ingat hari belakang
(peribahasa) kecelakaan orang janganlah sangat dikata barangkali kita sendiri akan mengalami hal yang serupa;

menempang berjalan tempang;

menempangkan, menempang-nempangkan ~ kaki berpura-pura tempang kaki;

ketempangan
1. perihal (keadaan dan sebagainya) tempang, kecapikan, kepincangan;

2. cacat, cela;

3. hal yang tidak wajar (tidak adil dan lain-lain), keadaan tidak wajar:
bolehkah kita mengatasi ~ musyawarah kita serta kembali ke musyawarah yang sebenar.

berkongsi