sosiodrama

drama yang memaparkan pelbagai masalah sosial dan politik yang berlaku dalam masyarakat.

berkongsi