sosioekonomi

berkaitan dengan, melibatkan unsur-unsur atau faktor-faktor kemasyarakatan dan ekonomi:
kajian-kajian ~.

berkongsi