sirkumfleks

(Linguistik) tanda (^) yang diletakkan di atas huruf vokal bahasa tertentu, misalnya bahasa Perancis, untuk menunjukkan bagaimana vokal itu dibunyikan.

berkongsi