sirna

[Jawa] hilang, lenyap, musnah;

menyirnakan menghilangkan, memusnahkan;

penyirnaan pemusnahan, penghapusan, penghilangan.

berkongsi