sirkuler

[Indonesia-Belanda] surat pekeliling, surat edaran.

berkongsi