simbukan

1. sejenis tumbuhan (pokok renek), kesimbek, kesimbukan, merbuluh paya, sekentut, Saprosma ternatum;

2. sejenis tumbuhan (pokok memanjat), Tylophora asthmatica.

berkongsi