simbolisme

1. penggunaan simbol (lambang) untuk melahirkan atau menyampaikan sesuatu;

2. simbol(-simbol) atau lambang(-lambang) untuk melahirkan sesuatu:
seperkara yang begitu menonjol dalam tiga buah sajaknya yang lain ialah unsur ~, meskipun lambang-lambang yang diterapkan bukanlah baru.

berkongsi