simbur

bersimbur
1. = menyimbur menyimbah air dan lain-lain dengan tangan, menyembur ke atas (air dan lain-lain);

2. [kiasan] disaput (oleh malam, gelap), diselubungi;

bersimbur-simbur, bersimbur-simburan saling menyimbah dengan air (ketika mandi bersama dan lain-lain), saling memercik:
sambil mandi dan berkejar-kejar itu kami ~-simburan air pula;

menyimbur menyimbah (memercik, menyiram) dengan air;

menyimburi memerciki, menyirami;

tersimbur
1. tersimbah (tersembur) dengan tiba-tiba, tiba-tiba menyimbur, terpercik:
tergeger kena rebas, ~ kena percik;

2. [kiasan] tersirap (darah), naik marah, dan lain-lain.

berkongsi