siapuh

[bahasa percakapan] kata untuk menyelang nyanyian keroncong.

berkongsi