siapa

1. kata untuk menanyakan orang, orang mana:
~ yang mengusik awak?

2. kata untuk menanyakan nama orang:
~ nama kamu?

3. kata untuk menyatakan orang secara umum, orang yang tidak tentu;
~ yang makan cabai, dialah berasa pedas (peribahasa) yang berbuat salah akan berasa;
tiada ~ tiada seorang pun;
~ lagi
a) = ~ pula adakah orang lain lagi;
b) siapa selanjutnya (suka, mahu membeli, dan lain-lain);
~ lu ~ gua [Indonesia], [bahasa percakapan] masing-masing membuat hal sendiri (tidak bertolong bantu);
~ pun = ~ sahaja
a) barang siapa;
b) sebarang orang, siapa juga;

sesiapa siapa-siapa:
~ sahaja boleh menyertai peraduan ini;

siapa-siapa
1. orang yang tertentu:
kakak tidak menunggu ~;

2. siapa juga, siapa pun:
aku tidak mahu menyalahkan ~, sekalipun engkau;

3. barang siapa, seseorang (orang yang tidak tentu):
~ yang didapati bersalah, akan dihukum.

berkongsi