setum

[Indonesia-Belanda] wap (air);
naik ~ [bahasa percakapan] naik darah, marah;

menyetum memasak dengan wap, mengukus.

berkongsi