setat I

[bahasa percakapan];

menyetat menghidupkan enjin kereta dan lain-lain:
drebar telah masuk hendak ~ kereta;

penyetat alat atau pesawat yang digunakan untuk menghidupkan enjin.

berkongsi