setat II

[Indonesia-Belanda] daftar serta catatan-catatan ringkas berkenaan sesuatu (pegawai, murid, dan lain-lain).

berkongsi