serodi

menyerodi [sastera lama] mencanai (mengasah) batu-batu permata.

berkongsi