sero II

[Indonesia] syer, saham;
untung ~ keuntungan yang diperoleh daripada perniagaan dan lain-lain dan dibahagi-bahagikan kepada pemegang-pemegang syer;

perseroan persyarikatan dalam hal perdagangan (perniagaan), perkongsian;
~ terbatas [Indonesia] syarikat berhad;

pesero orang yang mempunyai syer dalam sesuatu badan perniagaan, pemegang syer.

berkongsi