serapah

kutuk, sumpah:
baharulah diketahuinya naga itu dewa kena ~ juga;

menyerapah
1. mengutuk, menyeranah, menyumpahi;

2. mengucapkan jampi atau mantera (untuk menghalau hantu dan lain-lain):
pawang dan bomoh sibuk menjampi, ~ di kaki, di kepala si sakit.

berkongsi