serap II

[Indonesia] peruntukan yang disediakan (untuk mengganti jika ada yang rosak, hilang, dan lain-lain), cadangan;

menyerapkan menyediakan atau menguntukkan sesuatu (untuk serap), mencadangkan;

= serep I.

berkongsi