sepina

(Undang-undang) surat yang meminta seseorang hadir (untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan sebagainya) di mahkamah;

disepina diminta menghadirkan diri di mahkamah.

berkongsi