sepilai II

[Kedah] sejenis alat yang diperbuat daripada kayu, rotan, digunakan untuk menangkap ikan.

berkongsi