sepat I

rasa kelat (buah-buahan dan lain-lain).

berkongsi