sepasin

[Minangkabau] kepompong sibur-sibur;
~ dapat bersiang (peribahasa) mendapat keuntungan dengan tidak disangka-sangka;
bersurih bak ~, berjejak bak berkik, berbau bak embacang (peribahasa) mempunyai bukti (tanda) yang sahih berkenaan sesuatu kejahatan (kesalahan dan lain-lain).

berkongsi