sepat II

1. = ~ karang = ~ laut sejenis ikan laut, Pempheris spp.;

2. = ~ siam sejenis ikan darat, Trichogaster pectoralis;
~ padi = ~ ronggeng
sejenis ikan darat, Trichogaster trichopterus;
bagai anak ~ ketohoran
(peribahasa) seseorang yang menunjukkan kemalasannya ketika di rumah orang;
bodoh-bodoh ~, tak makan pancing emas (peribahasa)
a) orang bodoh sekalipun tahu juga memilih apa yang baik untuk dirinya;
b) orang bodoh yang mendapat kecelakaan kerana berpura-pura bersikap seperti orang tahu;
tersendeng-sendeng seperti ~ di bawah mengkuang (peribahasa) orang kecil yang takut dan malu hendak menghampiri orang yang lebih besar dan mulia.

berkongsi