senawat

sejenis cemeti daripada rotan (untuk menyebat kerbau dan lain-lain).

berkongsi